Stadhuis van Bolsward

Het rijkversierde stadhuis is van 1614 tot 1617 ontworpen en gebouwd door Jacob Gysbert (vader van Gysbert Japicx) in een Fries maniërisme stijl (late Renaissance).