Rakkenp├┤lle/ Rakkenpolle

De Rakkenpolle is een kunstmatig eiland in het Heegermeer.

Op het eiland zijn aanlegplaatsen voor kleine bootjes en het eiland wordt dan ook voornamelijk gebruikt voor recreatie.

De Rakkenpolle behoort tot de passantenhaven te Heeg.

Faciliteiten

Op het eiland zijn toiletten en vuilcontainers. Ook zijn er aangewezen plekken voor kampvuren.

Opladen

Er is geen mogelijkheid uw boot op te laden op het eiland.